Welcome to

Green
Revolution

Who We are

מהפכה ירוקה הינה שותפות עסקית בתחום האנרגיה המתחדשת. אנו יוזמים ומבצעים פרוייקטים
בתחום הקיימות, אגירת אנרגיה ממקורות מתחדשים ופיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום האנרגיה.
יש לנו נסיון רב שנים וקשרים מצויינים בתחום האנרגיה המתחדשת בגרמניה, ובארה"ב. מטרתנו לתכנן,
לממן ולהוציא לפועל פרוייקטים של אנרגיה מתחדשת המותאמים במיוחד לצרכי הלקוח.
החזון שלנו הוא להקים בארץ מרכז לתעשיית אגירת האנרגיה וליזום שיתופי פעולה בין מומחים
מתחומים שונים כדי ליצור פתרונות מתקדמים לייצור ואגירת אנרגיה ללא פגיעה בסביבה.

מה אנחנו עושים

SOLAR ENERGY

Solar Fields

ENERGY
STORAGE

SOLAR ENERGY

Solar Fields

Meet The Team

Moti Wagschal

CEO

B.Sc. in Mechanical Engineering Specialization in energy

Master of Business Administration

Muki Oppenheimer

CFO

בעל חברה המתמחה בתחום היעוץ האירגוני בארץ ובחו"ל

יזם ומשקיע בתחום האנרגיה

בעל ניסיון ניהולי וקשרים רבים אשר נאספו בשנות עבודה רבות, בתחומים שונים בארץ ובעולם המאפשרים קיצור תהליכים והגעה מהירה ויעילה למימוש יעדי המיזם, הן בתהליכי עבודה מורכבים מחד והן בהכרה ובגיוס משקיעים מאידך 

Dr. Detlev Repenning

Senior Manager of technology

בעל תואר דוקטור בכימיה פיזיקלית 

מרצה באוניברסיטת קייל, כפרופסור בתחום

semiconductor electrochemistry: hydrogen conversion of solar energy 

מרצה במדעי החומרים בתחום האלקטרוכימיה באוניברסיטת ליבק 

מרצה בתחום טכנולוגיות רפואיות באוניברסיטת ברמרהאפן

ניהל מעבדת מחקר בתחום:

development of sodium-sulfur battery for the mobile application

הקים וניהל מפעל לייצור בטריות לתיום ECC Repenning GmbH

יועץ מומחה בינלאומי בתחום אגירת אנרגיה/בטריות ותאי דלק

פרטים נוספים על פרסומים מדעיים ומאמרים בלינק

Our Projects

חוות המכילות בטריות ענק
לאגירת אנרגיה ממקורות
מתחדשים, כגון טוריבנות
רוח ברמת הגולן ועד אנרגיה סולרית ברחבי הארץ.

הכנת תשתית אנרגטית
מבוזרת שתוכל לתת מענה
בתוך שניות, במקרה של אי
אספקת חשמל ארצית.
בנוסף ניתן יהיה לאגור
אנרגיה במהלך היום
ולהזרימה בלילה וכך לחסוך בעלויות רבות בצריכת
החשמל הרגילה.

חוות המכילות בטריות ענק
לאגירת אנרגיה ממקורות מתחדשים

חוות המכילות בטריות ענק
לאגירת אנרגיה ממקורות
מתחדשים

Leave a Message

Contact Us

Muki Oppenheimer

Moti Wagschal

כל הזכויות שמורות למהפכה ירוקה בע״מ | עיצוב אתר: HolleStudio | פיתוח אתר: דורון מאיר דיגיטל

כל הזכויות שמורות למהפכה ירוקה בע״מ 

עיצוב אתר: HolleStudio 

פיתוח אתר: דורון מאיר דיגיטל